ויקיספר:דף מוגן

(הופנה מהדף עזרה:דף מוגן)

דף מוגן הוא דף שמפעיל המערכת מונע ממשתמשים מסויימים את הגישה לערוך אותו.

מטרת הדף המוגן היא למנוע השחתות במקרים הבאים:

  • ערכים בעלי הקשרים מיניים חשופים להשחתה מצד סוטים, בני נוער.
  • ערכים בעלי הקשר לדת כמו אבולוציה, בריאתנות, חזיר וכו' חשופים להשחתה מצד ציבור דתי ואנטי-דתי.
  • ערכים בעלי הקשר פוליטי חשופים להשחתה מצד ציבור עוין בדיעותיו.

מפעיל מערכת רשאי לצורך מגננה למנוע גישה לדפים מסוימים באופן זמני כאשר חלה מתקפה כנגד ויקיספר. לדוגמא: עמוד ראשי חשוף להשחתה יותר מכל דף אחר ובאם נערכת מתקפה משולבת כנגד הדף הפותח, מחויב מפעיל המערכת לחסום כל גישה לעריכתו עד אשר תחדל מתקפת ההשחתה.

לעיתים, בשל חילוקי דיעות, יש שתתחיל מלחמת עריכה בין החברים הרשומים בדף מסויים. במקרה שכזה רצוי שמפעילי המערכת יידונו ביניהם בשיקול דעת אם יש צורך לחסום את הדף לפרק זמן קצוב, בכדי להרגיע את הרוחות ולנתב את הפעילות לאפיקי תרומה לויקיספר.

רמות ההגנה

עריכה

דף מוגן הוא דף שעריכתו מוגבלת לקבוצות מסוימות. ישנן שתי רמות הגנה:

כל אחת מההגנות הללו ניתנות ליישום פרטני הן על אפשרות העריכה של הדף והן על אפשרות ההעברה שלו.

ראו גם

עריכה