עזרה:הודעות מערכת

הודעות מערכת בוויקיספר הן הודעות המשמשות את ממשק המשתמש של ויקיספר. למשל, ההודעה המופיעה כשיוצרים דף חדש, מקורה בהודעת המערכת newarticletext.

רק מפעילי מערכת יכולים לשנות הודעות מערכת אלו. משתמשים אחרים יכולים לבקש בדף זה שינויים בהודעות המערכת.

כל אחד יכול לשנות הודעות מערכת מסוימות, שמשתמשי ויקיספר לא שינו אותן כלל, ולכן נשארו כברירת המחדל של המערכת. לשם כך, יש להשתמש באתר ויקיתרגום.

רשימה של כל הודעות המערכת ניתן למצוא בדף מיוחד:הודעות המערכת.