עזרה:מסנן ההשחתות

מסנן ההשחתות הוא כלי המאפשר למשתמשים מורשים לקבוע כללים אשר על פיהם יבצע המסנן פעולות אוטומטיות. למשל, ניתן לקבוע כלל אשר על פיו, אם משתמש חדש מסיר את כל הטקסט מערך כלשהו, המסנן ישאיר הודעה על העבירה שנעשתה בדף שיחתו. ניתן לקבוע כללים מסובכים יותר. למשל, למנוע ממשתמשים לבצע פעולות עריכה דומות בקצב עריכה גבוה מדי (כגון מניעת השארת הודעות רבות בדפי שיחה רבים).

הרשאות עריכה

קיימות מספר הרשאות המאפשרות פעולות שונות בהקשר לכלי זה:

  • abusefilter-modify – מאפשר לערוך את כללי המסנן. למפעילים ועורכי ממשק הוענקה הרשאה זו.
  • abusefilter-view – מאפשר לעיין בכללי המסנן. לכולם ניתנה הרשאה זו.
  • abusefilter-log – מאפשר לעיין ביומן המסנן. לכולם ניתנה הרשאה זו.
  • abusefilter-log-details – מאפשר לעיין בפרטים נוספים מעבר לאלה המופיעים ביומן המסנן. לכולם ניתנה הרשאה זו.
  • abusefilter-private – מאפשר לעיין במידע האישי שביומן המסנן. הרשאה זו לא ניתנה לאף משתמש.
  • abusefilter-revert - מאפשר לשחזר שינויים שנעשו על ידי המסנן. למפעילים ועורכי ממשק הוענקה הרשאה זו.

ראו גם עריכה