עזרה:מצב התקדמות

  • - הספר מכיל מעט מאוד טקסט או שהוא קצרמר.
  • - לפחות 25% מפרקי הספר הושלמו.
  • - לפחות 50% מפרקי הספר הושלמו.
  • - לפחות 75% מפרקי הספר הושלמו.
  • - כל פרקי הספר הושלמו. אין קישורים אדומים, וכל הפרקים מלאים. ספר כזה מוכן להדפסה, אך עוד יכול להתפתח על ידי משתמשים אחרים

ראה גם

עריכה