עזרה:תיבת העריכה

חלון העריכה נפתח לאחר לחיצה על לשונית עריכה וכולל :

  1. חלון עם תוכן הערך
  2. סרגל כלים של ויקיפר
  3. תקציר עריכה

באמצעות העדפות ניתן להוסיף אפשרויות עריכה נוספות.