עיבוד אותות

עיבוד אותות עריכה

עיבוד אותות הינו ניתוח, הצגה והפעלה של מניפולציות מתמטיות על אותות, אות הוא למעשה הצגה מתמטית לתופעה פיזיקלית, תמונה, גל קול, קל אלקטרומגנטי ועוד.