עקרונות בבניית מצגת/שיטות ויזואליות להצגת מידע

לפני הצגה חזותית של מידע יש לעמוד על הקשרים הלוגיים שבין פרטי המידע.

  • תהליך - פירוט השלבים וסדרם.
  • סיבה ותוצאה.
  • מהפרט אל הכלל.
  • מהכלל אל הפרט.
  • סידור אירועים ברצף כרונולוגי.
  • סידור פריטים לפי מיקום
  • מרכיב בתוך מערכת.
  • סניף מתוך רשת סניפים ארצית.

תרשים עוגה (pie-chart)

עריכה
 
תרשים עוגה
  ויקיפדיה: תרשים עוגה

תרשים עוגה שימושי כאשר יש צורך להציג "נתח שוק" באופן כללי, מכיוון שקשה לראות מהגרפיקה בלבד את ההפרש בין מדד למדד.

דיאגרמות

עריכה
 
תרשימי עוגה ודיאגרמות

כאשר יש צורך להמחיש את ההפרשים בין מדד למדד עדיף להשתמש בדיאגרמות.

טבלה

עריכה
 
טבלה
  ויקיפדיה: טבלה

טבלה שימושית כאשר צריך לרכז הרבה נתונים הקשורים זה לזה באופן בינארי בעזרת חלוקה לקבוצות. הקבוצות מוצגות בשורות או בטורים.

תרשים זרימה (flowchart)

עריכה
 
תרשים זרימה
  ויקיפדיה: תרשים זרימה

תרשימי זרימה שימושיים להצגה מערכתית של מכלול המרכיבים של מערכת.

תרשים היררכיה

עריכה
 
תרשים היררכיה

תרשימי היררכיה שימושיים להמחשב מבנה של חברה וכדומה.

ציר זמן (timeline)

עריכה

צירי זמן שימושיים להמחשת התקדמות/התפתחות.