עקרונות בבניית מצגת/שפת גוף

שפת הגוף מעבירה מסר בלתי מילולי אשר נקלט בקהל בקלות רבה יותר מאשר המסר המילולי ולכן חשוב לדעת להעביר את המסר הנכון, ולתאם בין שפת הגוף למסר המילולי. החל מרגע כניסתכם וכלה ברגע יציאתכם, שפת הגוף משחקת תפקיד בדינמיקת המצג ובהתרשמות הקהל מכם, ושפת הגוף תמיד אמינה יותר מהמסר המילולי.

מודעות

עריכה

כדאי לתרגל את המצגת לפני כן, ולהתאים את התנועתיות אל התוכן. זכרו שהקהל נוטה לחקות את תנועתכם ולכן אין בשום אופן להעביר מסר של עייפות.

הבעות פנים

עריכה

יש להקרין סבר פנים יפות כלפי הקהל.

הטון של הדיבור הוא חלק משפת הגוף, וגם לו השפעה רבה יותר מאשר למסר המילולי עצמו.

תנוחה

עריכה

עמידה

עריכה

בעת הצגת הדברים כדאי להיות ביציבה נוחה ועם ידיים פתוחות ולא מסוגרות. עמידה במקום אחד עלולה לשעמם את הקהל.

ישיבה

עריכה

גם כאן כדאי להיות עם זרועות פתוחות ולהשען מעט לעבר הקהל. כדאי לודא שפלג גופכם התחתון מוסתר מפני הקהל, שכן לרוב רגשותיכם האמיתיים נגלים על ידי הרגלים וכפות הרגלים.

"לדבר עם הידיים"

עריכה

תכונה זו נתפסת כחיובית, אך יש להמנע מתנועתיות מוגזמת.