פולנית/התחלה/אלף בית והגייה

עיצורים

עריכה

לעיצורים הפונמיים בפולנית מספר רב של אלופונים מותנים, שאת חלקם נביא כאן:

העיצורים
הסימון
הגראפי
תעתיק IPA הערך הפונטי
Bb b כהגיית "ב"
Cc ʦ‏1 כהגיית "צ"
Ćć ʨ נהגה טְשְ כשהלשון שטוחה במקום חיתוך ה-"שׁ"
Dd d‏1 כהגיית "ד"
Ff f כהגיית "פ רפה"
Gg ɡ כהגיית "ג"
Hh x כהגיית "כ רפה"2; בניבים ספורים [ɦ] - "ה" בהפעלת מיתרי הקול במלה "מַהֵר"
Jj j כהגיית "י" עיצורית
Kk k כהגיית "כ"
Ll l כהגיית "ל"
Łł w כהגיית W אנגלית
Mm m כהגיית "מ"
Nn n‏1 כהגיית "נ"
Ńń ɲ‏1 כהגיית נו"ן ויו"ד שוואית בקירוב (כמו Ñ ספרדית)
Pp p כהגיית "פ"
Rr r כהגיית רי"ש מתגלגלת שבפי עדות המזרחת ויוצאי אירופה מסוימים
Ss s‏1 כהגיית "ס"
Śś ɕ כהגיית "ש ימנית" בקירוב כשהלשון שטוחה במקום חיתוך ה-"שׁ"
Tt t‏1 כהגיית "ת"
Ww v כהגיית "ב רפה"
Zz z‏1 כהגיית "ז"
Źź ʑ כהגיית "ז גרושה" בקירוב כשהלשון שטוחה במקום חיתוך "שׁ"
Żż ʐ כהגיית "ז גרושה" בקירוב כשהלשון כפופה לאחור במקום חיתוך "שׁ"
צרופים מיוחדים
הסימון
הגראפי
IPA הערך הפונטי
Ci/ci ʨ לפני תנועה אחרת ה-i אינה נהגית, והצרוף נהגה כ-Ć
Ch/ch x כהגיית "כ רפה"
Cz/cz ʈʂ כהגיית טְשְ בקירוב כשהלשון כפופה לאחור במקום חיתוך "שׁ"
Dz/dz ʣ‏1 כהגיית דְּזְ
ʦ‏1 כהגיית C הנ"ל לפני עיצורים אטומים
Dź/dź ʥ כהגיית דְּזְ' כשהלשון שטוחה במקום חיתוך "שׁ"
ʨ כהגיית Ć הנ"ל לפני עיצורים אטומים
Dzi/dzi ʥ לפני תנועה אחרת ה-i אינה נהגית, והצרוף נהגה כ-Dź קולית
Dż/dż ɖʐ כהגיית דְּזְ' בקירוב כשהלשון כפופה לאחור
Ni/ni ɲ לפני תנועה אחרת ה-i אינה נהגית, והצרוף נהגה כ-Ń
Rz/rz ʐ כהגיית Ż הנ"ל
Si/si ɕ לפני תנועה אחרת ה-i אינה נהגית, והצרוף נהגה כ-Ś
Sz/sz ʂ כהגיית "ש ימנית" בקירוב כשהלשון כפופה לאחור במקום חיתוך "שׁ"
Zi/zi ʑ לפני תנועה אחרת ה-i אינה נהגית, והצרוף נהגה כ-Ź
Szcz/szcz כהגיית שְטְשְ
 • 1 העיצור מבוצע למעשה כשהלשון בין השיניים.
 • 2 נהגה [ɣ] - "ג רפה" ("ר" אשכנזית) לפני עיצורים קוליים.

תנועות

עריכה
התנועות
הסימון
הגראפי
תעתיק IPA הערך הפונטי
Aa כהגיית פתח
Ąą ɔ̃ כהגיית חולם מן האף באמצע/סוף מלה
Ee כהגיית e במלה האנגלית end
Ęę ɛ̃ כהגיית e הנ"ל אך מן האף באמצע מלה, וכהגייתה הרגילה הנ"ל בסוף מלה
Ii כהגיית חיריק
Uu כהגיית שורוק
Oo נהגית כהגיית חולם
Óó u כהגיית שורוק
Yy כהגיית i במלה האנגלית in בקירוב

בפולנית, כביתר השפות הסלאביות האחרות, קיימת תופעת ה"ריכוך" – חנכוך (פלאטליזציה) של הצליל. בפולנית התבצעה תופעה של "ריכוך כפול", כמו בשפות מערב-סלאביות אחרות. זהו הריכוך של "r" -> "rz", "d" -> "dz", "k" -> "c" במקומות אשר לא מתבצעים בשפות המזרח-סלאביות, לדוגמה, ביחסת המיקום:

 • Biblioteka -> w bibliotece
 • Komputer -> na komputerze

הכפילויות באופן הכתיבה מבדילות בין תצורות שונות של נטייה:

 • 'ż'‏ 'rz' מייצגים אותו צליל, אך הראשון הופך ל 'g' בהטיות בעוד השני ל-'r'. שתי המילים może / morze נהגות זהה:
  • może (הוא יכול) -> mogę (אני יכול)
  • morze (ים) -> morskie (ימי)
 • 'h'‏ 'ch' - הראשון משתנה ל'g' בנטיות, מקורו בדרך כלל משפות אחרות, בעיקר צ'כית, גרמנית ואנגלית.
 • 'ó'‏ 'u', הראשון הופך ל'o' בהטיה, מקורו בתנועת 'o' ארוכה בפרוטו-סלאבית