פולנית/שיעור ראשון

שיעור ראשון / Lekcja pierwsza

עריכה

הפועל być (להיות)

עריכה

הפועל הבסיסי ביותר בשפה הפולנית הוא הפועל być - להיות (to be).

נטיות הפועל być:

הערה - אין מקבילה מדויקת בעברית לפועל להיות (to be). בעקרון הוא מופיע במשפטים בעברית שאם מטים אותם בעבר המילה "היה/היתה" מופיעה בהם. למשל: "מיכאל גבוה". אם מטים משפט זה בעבר, המילה "היה" מופיעה בו: "מיכאל היה גבוה". במשפטים כאלו יש להוסיף את הפועל być.


ja jestem - אני

ty jesteś - את/ה

on/ona/ono jest - היא/הוא/זה, זאת

my jesteśmy - אנחנו

wy jesteście - אתם/אתן

oni/one - הם/הן


נתמקד בשלב זה בנטיית הפועל בגופים הראשון והשני.

Ja jestem Ylva - אני אילבה.

זהו משפט תקין אך ברוב הפעמים לא ישתמשו בכפילות של הגוף (Ja) ופועל ההוייה (jestem) גם יחד; מלבד מקרים כמו בשירה בה יש בכך צורך להדגשה מסוימת.

אם כך, המשפט בו נשתמש הוא מעט יותר פשוט -

Jestem Ylva - אני אילבה.


אותו הכלל יהיה תקף לגבי המשפט הבא

My jesteśmy tutaj - אנחנו כאן (משפט תקין ומסורבל)

jesteśmy tutaj - אנחנו כאן (הצורה המועדפת למשפט)

פועל שני - mieć (להיות הבעלים של)

עריכה

גם לפועל זה אין מקבילה מדוייקת בעברית. מקבילתו האנגלית הינה "have".

נטיות הפועל mieć


ja mam - יש לי

ty masz - יש לך

on/ona/ono ma - יש לה/לו/לזה, לזאת

my mamy - יש לנו

wy macie - יש לכן/לכם

oni/one mają - יש להן/להם


נתבונן שוב במשפט פשוט המשלב גוף ראשון ופועל בנטיה המתאימה

Ja mam - יש לי. זהו משפט תקין אך לרוב לא ישתמשו בו, אלא ב-

Mam בלבד.

שני המשפטים מפורשים אותו הדבר; ההבדל היחיד הוא שבמשפט הראשון יש דגש על הגוף הפועל, דגש שאיננו נחוץ אלא במקרים ספציפיים כגון בשירה.

משפטים פשוטים

עריכה

כעת, לאחר שהכרנו את הגופים בפולנית ואת נטייתם עם פועל, ננסה לחבר מספר משפטים בסיסיים.

Mam komputer - יש לי מחשב.

Ma komputer - יש לה/לו/לזה או לזאת מחשב.

Masz komputer - יש לך מחשב.

komputer - מחשב.

הערה: נשתמש לבינתיים בשמות עצם כגון Komputer שאין להם דרך נטיה שונה על סמך צורת פעיל/סביל.