פיזיקה אלמנטרית/בוזונים ופרמיונים או המודל הסנדרטי

בוזונים ופרמיונים

החלקיקים התת יסודיים מחולקים לשתי קבוצות עיקריות: הבוזונים והפרמיונים.

הבוזונים הם החלקיקים הנשאים של כוח כלשהו ובעולם המאקרו הם כוחות ואנרגיה. אין להם מסה או שהמסה שלהם נוצרת על ידי בוזון היגס (סוג חדש למדע של בוזון שמקנה מסה לבוזונים) הבוזונים הינם בעלי ספין חצי שלם.

לעומת זאת הפרמיונים הם חלקיקי חומר רגילים, כמו האלקטרון והקווארקים. הם מרכיבים אטומים וחומרים שונים. הפרמיונים תמיד בעלי מסה ובעלי ספין חצי שלם.

הבוזונים נוצרים כחלק מהאינטראקציה בין פרמיונים (לדוגמא: גלואונים בין הקווארקים בגרעין האטום שמחוללים את הכוח החזק) או כחלק מנשיאת אנרגיה שקשורה לכוח כלשהו (לדוגמא: פוטונים שנושאים אור מהשמש לכדור הארץ.