פיזיקה אלמנטרית/האלקטרון הפרוטון והנייטרון

ארבעת החלקיקים הראשונים היו האלקטרון, הפרוטון, הניוטרון והפוטון (חלקיק האור, לא כפי שאנו מכירים אותו היום).

בהתחלה חשבו שהאטומים הם היחידה הבסיסית של החומר ואין חלקיקי חומר קטנים ממנה. לאחר מכן, עכב ניסוי בשפופרות קטודיות הבינו שקיימים גם אלקטרונים- חלקיקים שליליים שמסתם זניחה ביחס לשאר האטום, נפחם הוא שליש מנפח האטום ומטענם הפוך ממטען שאר האטום. מודל עוגת הצימוקים הוא המודל הראשון שמתאר את האלקטרונים ובוא הם נמצאים