פיזיקה תיכונית/חשמל ומגנטיות/חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי

חוק קולוןעריכה

חוק קולון קובע כי שני מטענים   יפעילו זה על זה כוח השווה ל-   (כאשר K=9*10^9 קבוע).

מטענים בעלי מטען זהה ידחו זה את זה, ומטענים בעלי מטען הפוך ימשכו זה את זה. יש לשים לב לאופן הכתיבה של המטענים, אם כותבים את המינוס יש לשים לב בזמן קביעת הכיוון של הכוח.


השדה האלקטרוסטטיעריכה

כיוון שבין שני מטענים יש כוח, אפשר לטעון כי מטען אחד יוצר שדה, שהרי אם נניח לידו מטען חשמלי אחר, תהיה תגובה בצורת כוח בין השניים.