פיזיקה תיכונית/חשמל ומגנטיות/חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי

חוק קולון

עריכה

חוק קולון קובע כי שני מטענים   יפעילו זה על זה כוח השווה ל-   (כאשר K=9*10^9 קבוע).

חוק קולון מתאר את גודל הווקטור של הכוח החשמלי , חוק קולון הוא משוואה סקלרית . ניתן לראות זאת גם אשר מסתכלים על הצד השני של המשוואה :   ,אין שום גודל ווקטורי בצד זה .

מטענים בעלי מטען זהה ידחו זה את זה, ומטענים בעלי מטען הפוך ימשכו זה את זה. יש לשים לב לאופן הכתיבה של המטענים, יש לכתוב את גודל המטענים בערך מוחלט , אחת הסיבות לכך היא שכאשר נרצה לבטא את R אם לא נשים את המטענים בערך מוחלט נוכל לקבל ערך שלילי מתחת לשורש, ועל מנת שלא יווצר מצב של מינוס בתוך השורש שמים את המטענים בערך מוחלט.


השדה האלקטרוסטטי

עריכה

כיוון שבין שני מטענים יש כוח, אפשר לטעון כי מטען אחד יוצר שדה, שהרי אם נניח לידו מטען בוחן אחר, תהיה תגובה בצורת כוח בין השניים.