פיזיקה תיכונית/מבוא לפיזיקה/גרפים/תרגילים

דוגמאות

עריכה

שאלות

עריכה
  • אנטגרלים ונגזרות:
  • 1. מהן הנגזרות והאיטגרלים של הפונקציות הבאות:

א.   ‏.
ב.   ‏.
ג.   ‏.
ד.   ‏.
ה.   ‏.

תשובות

עריכה
  • אנטגרלים ונגזרות:
  • 1.

א. נגזרת:  . אינטגרל:  ‏.
ב. נגזרת:  . אינטגרל:  ‏.
ג. נגזרת:  . אינטגרל:  ‏.
ד. נגזרת:  . אינטגרל:  ‏.
ה. נגזרת:  . אינטגרל:  ‏.

תשובות מלאות

עריכה