פיזיקה תיכונית/מכניקה/טבלת סימונים במכניקה

  • הערה: כל היחידות המובאות בטבלה שלהלן שייכות למערכת יחידות הנקראת m.k.s., כלומר מטר-ק"ג-שניה, הנקראת גם System Internatioanl) SI). ישנה מערכת נוספת של יחידות הנקראת c.g.s., כלומר סנטימטר-גרם-שנייה, ובה משתמשים ביחידות אחרות מאלה המובאות כאן.


האות המשמעות יחידה בסיסית שם היחידה
תאוצה מטר לשניה בריבוע
מהירות מטר לשניה
x דרך מטר
t זמן שניה
m מסה קילוגרם
h גובה מטר
כח ניוטון
E אנרגיה ג'אול
תנע אין