פיזיקה תיכונית/מכניקה/עבודה ואנרגיה/תרגילים

שאלות עריכה

1. על גוף המצוי במנוחה בעל מסה   פועל כוח בגודל   בכיון ההעתק, המרחק שהגוף עבר כשפעל עליו הכוח היה   .

  • א. מה גודל העבודה שהכוח עשה?
  • ב. מה המהירות של הגוף בסוף פעולת הכוח?

2. בקצהו האטום של צינור מאונך מונח קפיץ בעל קבוע   , המכווץ באמצעות זיז עד מרחק   ממצבו הרפוי. על הקפיץ מונח כדור בעל מסה   . לחיצה על כפתור משחררת את הקפיץ כך שהכדור מועף מעלה.

  • א. מה תהיה המהירות המקסימלית של הכדור?
  • ב. עד לאיזה גובה (כשתחילת המדידה מסוף הקפיץ כשהוא רפוי) הכדור יגיע?

 

3. לרכבת הרים לולאה מעגלית בעלת רדיוס   בסוף ירידה ארוכה, מאיזה גובה   יש לשחרר את הרכבת בשביל שתוכל לעשות את הפיתול בלי ליפול? (ניתן להזניח את החיכוך, יש להתיחס לפיתול כמעגל).  

תשובות עריכה

1.
  • א. 35J.
  • ב.   .
2.
  • א.   .
  • ב.  
3.  

תשובות מלאות עריכה