פיזיקה תיכונית/מכניקה/קינמטיקה/תרגילים

דוגמאות

עריכה

שאלות

עריכה

מושגים בסיסיים בקינמטיקה

עריכה
 • 1. לגוף מהירות התחלתית   לאחר 10 דקות מהירותו   מהו ה-   ?
 • 2. אדם נע מנקודה A לנקודה B שיעורי הנקודות הן: (B(15,12‏ (A(3,7) . מה גודל ההעתק בין הנקודות האלה?
 • 3. אדם נע מנקודת המוצא שלו   ימינה. האם ההעתק הוא חיובי או שלילי?
 • 4. מכונית נעה בתנועה חד-ממדית מראשית הצירים עד נקודה המרוחקת מראשית הצירים   , הזמן שארך לה לעבור מרחק זה היה   . מה המהירות הממוצעת של המכונית בקטע דרך זה?
 • 5. כדור נע בתנועה שוות-תאוצה של   ומהירותו ההתחלתית היא   . מה תהיה מהירות הכדור כעבור 5 שניות?

משוואות התנועה

עריכה
 • 1. רכבת יוצאת מעיר A לעיר B היא נעה בתנועה שוות מהירות בגודל   המרחק בין הערים הוא   כמה זמן יקח לרכבת להגיע ליעדה?
 • 2. מכונית צעצוע נעה לעבר קיר מנקודה הנמצאת במרחק   מהקיר במהירות התחלתית בגודל   ישנה תאוצה בגודל   .
  • א. כמה זמן יקח למכונית לפגוע בקיר?
  • ב. באיזו מהירות המכונית תפגע בקיר?
  • ג. איזה שם נוסף אפשר לקרוא לתאוטה?
 • 3. כדור נע כלפי מעלה במהירות התחלתית של   ובתאוצה שלילית של   . איזה מן התרשימים הבאים מתאר נכונה את:
  • א. גראף מקום-זמן מתחילת התנועה עד שהכדור נמצא בגובה המקסימלי.
  • ב. גראף מקום-זמן מהמצב בו הכדור נמצא בגובה המקסימלי עד שחוזר לגובה ההתחלתי.
  • ג. גראף מהירות-זמן של תנועת הכדור.
  • ד. גראף תאוצה-זמן של תנועת הכדור.

א.  ב.  ג.  ד. 

 • 4. אריה דולק אחרי צבי שניהם נעים בתנועה שוות מהירות, גודל מהירות האריה היא   ושל הצבי היא   , המרחק ההתחלתי ביניהם היה   .
  • א. כעבור כמה זמן ישיג האריה את הצבי?
  • ב. שרטטו גרף מקום-זמן המתאר את תנועת החיות.

נפילה חופשית וזריקה אופקית

עריכה
 • 1. כדור נזרק כלפי מעלה במהירות התחלתית של   מגובה   מטר מעל הרצפה בתאוצת   . מה המשוואה שמתארת את תנועת הכדור?
 • 2. כדור נזרק בזריקה אופקית מגג בנין בגובה   במהירות אופקית   . באיזה מרחק מתחתית הבנין יפול הכדור?

תנועה מעגלית

עריכה
 • 1. גוף נע בתנועה מעגלית קצובה (בעלת גודל מהירות שווה) בת   התאוצה הצנטריפיטלית היא   . מהו הקף המעגל שעושה תנועת הגוף?
 • 2. כדור קשור לנקודה קבועה מותחים את החוט ונותנים לכדור מהירות בכיון המאונך לחוט, גודל החוט הוא   וגודל המהירות היא   , הכדור נע בתנועה מעגלית.
  • א. מה גודל התאוצה הצנטריפיטלית?
  • ב. כמה זמן לוקח לכדור להקיף סיבוב אחד?

שאלות מסכמות

עריכה

תשובות

עריכה

מושגים בסיסיים בקינמטיקה

עריכה
 • 1.   .
 • 2. 13.
 • 3. אם ציר המקום נקבע ימינה ההעתק חיובי ואם שמאלה שלילי.
 • 4.  
 • 5.  

משוואות התנועה

עריכה
 • 1. שעה וחצי.
 • 2.
  • א. 2 שניות (מספר לא עגול)
  • ב.  
  • ג. תאוצה שלילית.
 • 3.
  • א. ב
  • ב. א
  • ג. ד
  • ד. ג
 • 4.
  • א. 5 שניות
  • ב.
 
אריה – קו כחול, צבי – קו ירוק

נפילה חופשית וזריקה אופקית

עריכה
 • 1.  
 • 2. 21 מטר.

תנועה מעגלית

עריכה
 • 1.   הקף המעגל.
 • 2.
  • א.  
  • ב.  

תשובות מלאות

עריכה
הפרק הקודם: תרגילים קינמטיקה הפרק הבא:
טכניקות לפתרון תרגילים ודוגמאות דינמיקה