פיזיקה תיכונית/נספחים/רשימת סימונים ויחידות

  • הערה: כל היחידות המובאות בטבלה שלהלן שייכות למערכת יחידות הנקראת m.k.s., כלומר מטר-ק"ג-שניה, הנקראת גם System Internatioanl) SI). ישנה מערכת נוספת של יחידות הנקראת c.g.s., כלומר סנטימטר-גרם-שנייה, ובה משתמשים ביחידות אחרות מאלה המובאות כאן.


מכניקה

עריכה
האות המשמעות יחידה בסיסית שם היחידה
  תאוצה   מטר לשניה בריבוע
  מהירות   מטר לשניה
x דרך   מטר
t זמן   שניה
m מסה   קילוגרם
h גובה   מטר
  כח   ניוטון
E אנרגיה   ג'אול
  תנע   אין