פיזיקה תיכונית/קרינה וחומר/האור/גלים

כאן ניצור את הפרק שלנו. נסביר פה בקצרה על גלים, וניתן מפה קישורים לכל נושאי הפרק.

תוכן עניינים
  1. מבוא לגלים
  2. מאפייני הגל ותכונותיו
  3. גלים ומתמטיקה
  4. גלים דו-מימדיים
  5. תכונות הגל הדו-מימדי
  6. התאבכויות
  7. עקיפה


- גלים -