פיזיקה תיכונית/קרינה וחומר/תופעות יסודיות של האור, ייצוג מהלך האור באמצעות קרניים/מאפייני סוגי העדשות

הציור הזה מציג את ההבדלים בין סוגי הדמויות של שני סוגי העדשות השונות בכל אחד מהמיקומים הרלוונטיים. (לפני מוקד העדשה, במוקד העדשה, ואחרי מוקד העדשה)

מאפייני העדשות השונות
מאפייני העדשות השונות