פיזיקה תרמית/הקדמה

הקדמה

עריכה

ספר זה נועד לשמש את סטודנטים לפיזיקה וכימיה בלימוד תחום הפיזיקה התרמית והכימיה הפיזיקלית או בשמם השני - התרמודינמיקה. הספר יחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון יהווה פרק מבוא אשר משותף ללומדים כימיה וגם פיזיקה. החלקים השני והשלישי, אלו חלקים אשר יתמקדו בתחומי הכימיה והפיזיקה בנפרד.