פייתון/פייתון גרסה 2/נספחים/Cheat Sheet

תכלית קוד
וקטור לינארי
v=range(1:10,0.01)
הדפסה
print 'Hello, world!'

או

value = 2
print value

או

value = 2
print 'the value is ' + str(value)
פונקציה
def min(a, b):
	return b if a > b else a

או

def min_and_max(a, b)
	return (b, a) if a > b else (a, b)

קישורים חיצוניים עריכה