פייתון/פייתון גרסה 3/הערה

הערה בקוד בדרך כלל נועדה בכדי לעזור למתכנת למצוא נקודת התחלה של חלק מרצף קידודים או להבהיר את מהותו.

הערת סולמית עריכה

הערות בפייתון מתחילות בתו # וממשיכות עד סוף השורה

# This is a comment.

המתרגם מתעלם מקטעים אלו, והם משמשים להסברת הקוד בלבד.

מקובל להתחיל כל תכנית בשם הקובץ, הסבר קצר על התכנית, שם המתכנת והתאריך.

  • בתכונת כמו mycharm ניתן לסמן רצף של שורות כהערה על ידי סימונם בצבע כחול, לחיצה על כפתור  

הערת גרשים עריכה

סוג נוסף של הערות מופיע בין שישה גרשים, """ note""" . גם מהערות אלו מתעלם המתרגם ולהבדיל מהערות סולמית ניתן לבצע עבורן חיפוש באמצעות פונקצית help ולקבל את ההסבר מתוכן.