פייתון/פייתון גרסה 3/חיפוש בינארי

חיפוש בינארי הוא שיטה למציאת איבר ברשימה ממוינת.

אופן פעולה של האלגוריתם עריכה

 1. האלגוריתם מקבל טווח של החיפוש כלומר שני ערכים בקצוות הרשימה  .
 2. אם טווח החיפוש שמקבל האלגוריתם קטן מאפס - ההרצה תפסק מפני שהרשימה ריקה ותחזיר  
 3. נחשב באמצעות ערכי הקצוות את הערך באמצע הרשימה  .
 4. נרוץ אל האיבר באמצע הרשימה  
 5. אם הערך המתקבל שווה לערך שרצינו   - התכונה תחזיר את  
 6. אם לא - נבחן למקרים.
  • אם   אז כל הערכים לפניו גם הם קטנים מהערך שרצינו (הרי מדובר ברשימה מסודרת) לכן נקרא שוב לאלגוריתם הפעם עם טווח  
  • אם   אז כל הערכים אחריו גם הם גדולים מהערך שרצינו (הרי מדובר ברשימה מסודרת) לכן נקרא שוב לאלגוריתם הפעם עם טווח  

דוגמה עריכה

BinarySearch(lst, value, low, high):
  if (high < low):
    return -1 # not found
   mid = ((high + low) // 2)
  
   if (lst[mid] > value):
     return BinarySearch(lst, value, low, mid-1)
   if (lst[mid] < value):
     return BinarySearch(lst, value, mid+1, high)
   else:
     return mid # found

ראי גם עריכה

 1. חיפוש בינארי - ויקיספר האנגלי