פייתון/פייתון גרסה 3/לולאת while/תרגילים

תרגיל א עריכה

בנה תכנית שתגדיר האם המספר שהוקלד בידי המשתמש הוא ראשוני או לא.

פתרון:

x= int(input('insert a number'))
num_div=2

if x%num_div==0:
  while num_div<=x:
    num_div= num_div+1
  print('not prime')
else:
  print('prime')

תרגיל ב עריכה

בנה תוכנית שבודקת האם בתוך המסר שהוקלד בידי המשתמש יש את האות 'p'.

פתרון:

Number = "האות q"
if 'q' in Number: print(" האות q קיימת במחרוזת") 
else: print("המחרוזת ללא האות q")