פייתון/פייתון גרסה 3/מיון בועות

מיון בועות או מיון החלפה (Bubble Sort) היא שיטה איטרטיבית תוך-מקומי (In-place algorithm) כלומר שיטה למיון רשימה בה עצמה (תוך דריסת תצוגתה הקודמת).

האלגוריתם

עריכה
 1. נרוץ לאיבר האחרון ונזכור אותו.
 2. נשווה את ערכו של איבר זה עם כל אחד מאיברי הרשימה.
 3. אם האיבר האחרון גדול מהאיבר שאנחנו עליו רצים - נחליף בין האיברים. אחרת נמשיך.

קידוד

עריכה
 def bubblesort(lst):
   "Sorts lst in place and returns it."
   for passesLeft in range(len(lst)-1, 0, -1): #run from the end to the start
     for index in range(passesLeft):
       if lst[index] > lst[index + 1]:
        lst[index], lst[index + 1] = lst[index + 1], lst[index]
   return lst