פייתון/פייתון גרסה 3/מיון בחירה

מיון בחירה (Selection Sort) היא שיטה תוך-מקומי (In-place algorithm) כלומר שיטה למיון רשימה בה עצמה (תוך דריסת תצוגתה הקודמת). מיון זה מתבצע על ידי חצית הרשימה לשנים.

כחול מיצג את הריצה על איברי הסדרה. אדום את הערך הקטן ביותר. צהוב את מיון הרשימה

אופן האלגוריתם עריכה

 1. נסמן את המיקום של הערך הקטן ב-.
 2. נעבור על הרשימה אם הערך הבא קטן יותר מהערך שלנו, , נעדכן את .
 3. לאחר שנרוץ על כל האיברים, נחליף את הערך במקום ה- עם .

דוגמה לקידוד עריכה

def selection_sort(lst)
for i in range(len(lst)):
  min_index = i
  for j in range(i, len(lst)):
    if lst[min_index]>lst[j]:
      min_index=j
  lst[i], lst[min_index] = lst[min_index], lst[i]

ראה גם עריכה