פייתון/פייתון גרסה 3/מיון מהיר

מיון מהיר (באנגלית: Quicksort) הוא אלגוריתם מיון מהיר של רשימה לא ממוינת.

אלגוריתם

עריכה
  1. בהינתן סדרת איברים, בחר איבר מהסדרה באקראי (נקרא: pivot, או "איבר ציר").
  2. סדר את כל האיברים כך שהאיברים הגדולים מאיבר הציר יופיעו אחרי האיברים הקטנים מאיבר הציר.
  3. באופן רקורסיבי, הפעל את האלגוריתם על סדרת האיברים הגדולים יותר ועל סדרת האיברים הקטנים יותר.
  4. תנאי העצירה של האלגוריתם הוא כאשר ישנו איבר אחד, ואז האלגוריתם מודיע כי הסדרה ממוינת.