פייתון/פייתון גרסה 3/סיבוכיות/סימון אסימפטוטי

סימון אסימפטוטי משמש לתיאור התנהגותן של פונקציות שערכיהם הולכים וגדלים. נציג שלושה סימונים.

עריכה

תהי   פונקציה שואפת לאינסוף.

נסמן   אם ורק אם קיימים  -ים לכל   כך שעבור כל   מתקיים ש-  

כלומר עבור ערכי   הולכים וגדלים שמקבלת  , היא קטנה יותר מ-  עד כדי כפל בקבוע.

דוגמות

עריכה
  1. תהי   ו-  אז נוכל לומר כי   (הצבה  ) מפני שעבור כל   בהכרח מתקיים ש-  (*)
  2. תהי   ו-  אז נוכל לומר כי   (הצבה  ) מפני שעבור כל   בהכרח מתקיים ש- 
  3. תהי   אזי עבור   נוכל לומר כי  

Big Theta

עריכה
  1. תהי   אם ורק אם   כלומר אם מתקיים ש-  מתפקדת כ-  אז נסמן אותה  .

דוגמות

עריכה

תהי   ו-  אז נוכל לומר כי   (הצבה  ) מפני שעבור כל   בהכרח מתקיים ש-  ולכן   (**)

Big Omega

עריכה

  אם ורק אם   וגם   כלומר ל-  יש  , ולאותו הפונקציה,   מתקיים שיש   שהוא הפונקציה   עצמה,   .

דוגמות

עריכה
  1. הוכחנו כי אם מתקיים ש-  ו-  אז  (*) וגם מתקיים ש-   (**) ולכן  .
  2.   (נובע מזהות  

דוגמה להשוואה בין יעילותם של פונקציות

עריכה