פייתון/פייתון גרסה 3/שמורה

שמורה

עריכה

שמורה או אִינְווָריִאָנְט (loop invariant) הוא תנאי שבודק את נכונות אלגוריתם או במילים אחרות ביטוי שנכון לכל חזרה של הלולאה:

def multiply(a, b):
  x = a
  y = b
  p = 0
 
  while x > 0 :
    p = p + y
    x = x - 1
   
  return p

דוגמה לשמורה :