פייתון/פייתון גרסה 3/תווי יוניקוד

יוניקוד הן רצף של מחרוזות שאותן פייתון יודע לתרגם לתווים מוכרים.

בכדי ליידע את פייתון כי ברצונו שתתרגם את המחרוזת לתו היוניקוד המתאים נרשום: '<המספר של התו>u\'u

דוגמאות

עריכה
>>> u'\u05D0'
'א'
>>> u'\u05D1'
'ב'
>>> u'\u05D3'
'ד'

טווחים של יוניקוד

עריכה

כפי שניתן לראות היוניקוד במחשב ממוספר בסדר רציונלי. להלן פירוט על טווחי היוניקודים הקיימים.

פירוט טווחים של יוניקוד
טווח בלוק
0000-007F לטינית בסיסית
0080-00FF השלמה של Latin-1
0100-017F לטינית מורחבת א'
0180-024F לטינית מורחבת ב'
0250-02AF אלפבית הפונטי הבינלאומי
02B0-02FF מרווח
0300-036F סימנים מבחינים מתחברים
0370-03FF יוונית וקופטית
0400-04FF קירילית
0500-052F השלמה של קירילית
0530-058F ארמנית
0590-05FF עברית
0600-06FF ערבית
0700-074F סורית
0780-07BF ת'אנה
0900-097F דוונגרי
0980-09FF בנגלית
0A00-0A7F גורמוכי
0A80-0AFF גוג'ראטי
0B00-0B7F אורייה
0B80-0BFF טאמילית
0C00-0C7F טלוגו
0C80-0CFF קאנדה
0D00-0D7F מלאיאלאם
0D80-0DFF סינהלה
0E00-0E7F תאית
0E80-0EFF לאו
0F00-0FFF טיבטית
1000-109F מיאנמר (בורמזית)
10A0-10FF גאורגית
1100-11FF ג'אמו (יסודות מתחברים) של הנגול (קוריאנית)
1200-137F אתיופית
13A0-13FF צ'רוקי
1400-167F קנדיות ילידיות מאוחדות
1680-169F אירי עתיק)
16A0-16FF רונית
1700-171F טאגאלוג
1720-173F הנונואו
1740-175F בוהיד
1760-177F טגבאנווה
1780-17FF ח'מר
1800-18AF מונגולית
1900-194F לימבו
1950-197F טאי לה
19E0-19FF סמלים לח'מר
1D00-1D7F פונטיות
1E00-1EFF לטינית מורחבת נוספת
1F00-1FFF יוונית מורחבת
2000-206F פיסוק כללי
2070-209F תווים עיליים ותחתיים
20A0-20CF סמלי מטבע
20D0-20FF סימנים מבחינים מתחברים בשביל סמלים
2100-214F סמלים דמויי אותיות
2150-218F צורות מספרים
2190-21FF חצים
2200-22FF אופרטורים מתמטיים
2300-23FF סימנים טכניים שונים
2400-243F תמונות של תווי בקרה
2440-245F סימנים לסורקי כתב (OCR)
2460-24FF סימנים אלפאנומריים מוסגרים
2500-257F סרטוט קופסאות
2580-259F יסודות של בלוקים
25A0-25FF צורות הנדסיות
טווח בלוק
2600-26FF סמלים שונים
2700-27BF קישוטים
27C0-27EF מתמטיים שונים א'
27F0-27FF השלמה של חצים א'
2800-28FF תרשימי ברייל
2900-297F השלמה של חצים ב'
2980-29FF סמלים מתמטיים שונים ב'
2A00-2AFF השלמה של סמלים מתמטיים
2B00-2BFF סמלים וחצים שונים
2EB0-2EFF השלמה של שורשי כתב סיני
2F00-2FDF שורשי קנגשי
2FF0-2FFF תווים לתיאור אידיאוגרפי
3000-303F סינית, יפנית וקוריאנית
3040-309F הירגאנה (הברות יפניות)
30A0-30FF קטקאנה (הברות יפניות)
3100-312F בופומופו (תווים ללימוד סינית)
3130-318F ג'אמו של הנגול לתאימות
3190-319F קאנבון
31A0-31BF בופומופו מורחב
31F0-31FF הרחבות פונטיות לקטקאנה
3200-32FF תווים וחודשים מוסגרים לסינית, יפנית וקוריאנית
3300-33FF תאימות לסינית, יפנית וקוריאנית
3400-4DBF אידיאוגרמות סיניות מאוחדות, הרחבה א'
4DC0-4DFF יִיגִ'ינְג
4E00-9FFF אידיאוגרמות סיניות מאוחדות
A000-A48F הברות יי
A490-A4CF שורשי יי
AC00-D7AF הברות הנגול (קוריאנית)
D800-DB7F ממלאי מקום גבוהים (ראו UTF-16)
DB80-DBFF ממלאי מקום גבוהים לשימוש פרטי
DC00-DFFF ממלאי מקום נמוכים
E000-F8FF אזור שימוש פרטי
F900-FAFF אידיאוגרמות סיניות לתאימות
FB00-FB4F צורות תצוגה לאלפבית
FB50-FDFF צורות תצוגה לערבית א'
FE00-FE0F בוררי צורות משנה
FE20-FE2F חצאי סימנים מתחברים
FE30-FE4F צורות תאימות לסינית, יפנית וקוריאנית
FE50-FE6F צורות משנה קטנות
FE70-FEFF צורות תצוגה לערבית ב'
FF00-FFEF צורות לאורך חצוי ואורך מלא
FFF0-FFFF מיוחדים
10000-1007F הברות של כתב ליניארי B
10080-100FF אידיאוגרמות של כתב ליניארי B
10100-1013F מספרים אגאיים
10300-1032F איטאלית עתיקה
10330-1034F גותית
10380-1039F אוגריתית
10400-1044F מורמוני)
10450-1047F שאוויאנית (הכתב שהמציא ג'ורג' ברנרד שו)
10480-104AF אוסמאניה
10800-1083F הברות קפריסאיות
1D000-1D0FF מוזיקליים ביזנטיים
1D100-1D1FF סמלים מוזיקליים
1D300-1D35F סמלי טאי שואן ג'ינג
1D400-1D7FF סמלים מתמטיים אלפאנומריים
20000-2A6DF אידיאוגרמות סיניות מאוחדות, הרחבה ב'
2F800-2FA1F השלמה של אידיאוגרמות סיניות לתאימות
E0000-E007F תגים
E0100-E01EF השלמה של בוררי צורות משנה
F0000-FFFFF אזור שימוש פרטי משלים א'
100000-10FFFF אזור שימוש פרטי משלים ב'