פייתון/פייתון גרסה 3/interpter

ניתן לייבא אל mycharm ועוד תכונות ספריות שונות המכילות רצים של קידודים. בכדי לבצע זאת :

  1. נכנס אל setting
  2. project interpter
  3. נלחץ הוסף ובצע חיפוש ונזמין ספריות כגון PIL וכו'.
פקודה תפקיד
Image.open("file location") הטענה של קובץ תמונה לרצף הקידוד
img.show() הצגה של התמונה
img.size() גודל התמונה רוחב, גובה
list(img.getdata()) קבלת רשימה של כל הפקיסלים