פילוסופיה

00%.svg

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.פילוסופיה (מיוונית: φιλοσοφία, "אהבת חכמה") היא חקר מושגי יסוד בהכרה האנושית כמו קיום, מציאות, נפש, הכרה, היגיון, מוסר, סיבתיות, ידע ושפה. גישתה של הפילוסופיה לשאלות אלה היא גישה ביקורתית, שיטתית ולרוב מסתמכת על בניית טיעונים רציונליים.

יש להניח שתחילת הפילוסופיה היא מוקדמת ביותר, משחר התרבות האנושית, שכן היא עוסקת בחלק מהשאלות המשמעותיות ביותר בחיי האדם.

אע"פ שלכול אדם יש מעיין פילוסופיה משלו שנבנית במהלך חייו, התחום "פילוסופיה" בספר זה עוסק בהוגים שעסקו בהעמקה בבחינת מושגי היסוד הנ"ל ויצרו שיטה מובחנת ושיטתית לגביהם.

נושאים בפילוסופיהעריכה

בספר זה, נלך ע"פ החלוקה האקדמית הנפוצה לנושאים בפילוסופיה:

  1. תורת ההגיון (לוגיקה) - עוסקת בהבחנה בין הסקה נכונה ולא נכונה.
  2. מטאפיזיקה או אונטולוגיה (תורת ההוויה, תורת היש) - עוסקת בסיפוק תיאור כולל למאפיינים הכלליים ביותר של המציאות כמכלול ובשאלה איך לספק תיאור כזה.
  3. תורת ההכרה (אפיסטמולוגיה) - חוקרת את אפשרות הקיום, המקורות, המהות והיקפו של מאגר הידע האנושי.
  4. תורת המידות (אתיקה) - או הפילוסופיה של המוסר - עוסקת במהות המוסריות ובביצוע הערכות מוסריות. מהו טוב ורע?
  5. מטאפילוסופיה - עוסקת במהות הפילוסופיה עצמה, בתכליתה ומטרותיה של הפילוסופיה ובשיטות בהן משתמשת הפילוסופיה.

נושאים נוספיםעריכה

שני נושאים חשובים שלגביהם אין הסכמה אם יש לכלול אותם בין החלקי הפילוסופיה הראשיים הם:

  1. אסתטיקה - תורה העוסקת באמנות ובמושג היופי. בפילוסופיה ישנו עיסוק רב ביופיו של הטבע בנקודות בהן הוא מגיע לשלמות המעוררת רוממות רוח ופליאה באדם, ובאומנות כאשר היא מנסה להתקרב אל אותן נקודות. ישנם פילוסופים המעדיפים לסווג את תחומי העיסוק של האסתטיקה כחלק מהאפיסטמולוגיה ומהאתיקה.
  2. פוליטיקה או מחשבה מדינית - תורה העוסקת באתיקה של קבוצות, באומנות הממשל ובצדקת קיומן של מדינות. בתקופות מסוימות ההתדיינות הפילוסופית בפוליטיקה היוותה חלק מרכזי בעולמם של הפילוסופים של אותה תקופה.

ענפים נוספים בפילוסופיה הינם: הפילוסופיה של המדע, פילוסופיה של הלשון, תאולוגיה, פילוסופיה של המתמטיקה, פילוסופיה של הנפש, פילוסופיה של החינוך ופילוסופיה של ההיסטוריה.