פסיכומטרי/חישוב הציון

סולם הציונים בכל אחד מהציונים הפסיכומטריים הכלליים הוא מ-200 עד 800.ממוצע הוא כ-550 נקודות:

  • ציון הכללי הרב-תחומי - משקל הפרקים בו :בחשיבה כמותית 40%, חשיבה מילולית 40%, ואנגלית 20%.
  • ציון כללי בדגש מילולי (הומני) - חשיבה מילולית 60%, חשיבה כמותית 20%, ואנגלית 20%.
  • ציון כללי בדגש כמותי (ריאלי) - חשיבה כמותית 60%, חשיבה מילולית 20%, ואנגלית 20%.

מקורות נוספים

עריכה