ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ספר זה נמצא עדיין בחיתוליו, ויש בו מעט תוכן, אם בכלל. כל תרומה שלכם לספר זה, קטנה ככל שתהא, תעזור מאוד!

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.


פרולוג הינה שפת תכנות לוגית-הצהרתית (דקלרטיבית), אשר התחביר שלה קרוב לשפה אנושית. פרולוג פותחה על ידי מהנדס התוכנה הצרפתי Alain Colmerauer, ומקור שמה הוא מצרפתית, כראשי התיבות של Programmation Logique (תכנות לוגי). מהדר הפרולוג הראשון נכתב על ידי David H. D. Warren באדינבורו שבסקוטלנד, ויצר תקן בשם "Edinburgh Prolog".

בניגוד לשפות התכנות הנפוצות, תכנות בפרולוג איננו כתיבה של סדרת הוראות לביצוע. תכנות בפרולוג דומה יותר לתיאור של עולם והחוקיות הפנימית שלו. הרצה של תוכנית פרולוג היא שאלת שאילתה לגבי אותו עולם. מבחינה זו, יש קשר הדוק בין פרולוג לבסיסי נתונים. לפרולוג יש מנגנון הוכחה פנימי שנועד להשיב על שאילתות מורכבות. בגלל המבנה התיאורי, היכולת לנסח חוקים בצורה מופשטת ומנגנון ההוכחה המובנה, תוכניות פרולוג נוטות להיות קצרות ואלגנטיות מאד.

תוכן עניינים

מבוא


מבני נתונים


לקריאה נוספת

עריכה
  • זהבה שרץ ואחרים, מדעי המחשב: תכנות לוגי (פרולוג) - מדריך למורה, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, 1997.
  • שרץ, ז., מלר, ע., שפירא, א., פרולוג עברי למתחילים, הוצאת רמות, 1988.
  • קלוקסין ומליש, תכנות בשפת פרולוג, הוצאת אופוס, 1988.
  • הברמן, מבוא לבינה מלאכותית, מכון ויצמן למדע, 1994.
  • רגוניס. נ., מבוא למערכות מומחות, מכון ויצמן למדע, 1994.
  • Leon Sterling and Ehud Shapiro, The Art of Prolog: Advanced Programming Techniques, 1994
  • Ivan Bratko, Prolog - Programming for Artificial Intelligence, 1990
  • Patrick Blackburn, Johan Bos, Kristina Striegnitz: Learn Prolog Now! College Publications, 2006

קישורים חיצוניים

עריכה