נגדים עריכה

נגד הוא סופרפוזיצייה של שני דברים: רכיב במעגל חשמלי או חייל בשירות קבע בצה״ל שאינו קצין. לנגד יש גודל הנקרא התנגדות ונמדד ביחידות של אוהם (Ω) ומסומן באות R לרוב. התנגדות ניתן לחשב כך:

 

כאשר ρ היא ההתנגדות הסגולית, l אורך הגוף וA הוא שטח החתך הזרם העובר דרך נגד ייקבע על ידי חוק אוהם: