צרפתית/המילה de

תווית לא מיודעת עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.שלילה (l'article indefini או partitif) עריכה

 • J'ai une pomme -> Je n'ai pas de pomme
 • Il fait du bruit -> Il ne fait pas de bruit

בשלילה מוצאים את הפועל ואז מוסיפים ne ללפני הפועל וpas לאחרי הפועל. אם גם הפועל מתחיל באות ניקוד אז מורידים את הe בne.

מילת יחס עריכה

 • parler de...
 • sortir de...


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.סופית במילות יחס עריכה

 • près de...
 • à coté de...
 • loin de...


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.ביטויי כמות עריכה

 • beaucoup de...
 • trop de...
 • plus de...
 • moins de...


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.