צרפתית/זמן הווה

זמן הווה - Le Present עריכה

הקבוצה הראשונה עריכה

  • כל הפעלים של קבוצה ראשונה, שם הפועל שלהם (השורש) מסתיים ב-ER.
  • לכן, כדי להטות לפי הגופים, צריך להוריד תחילה את ה-"ER" ולהטות.


מאפיינים דוגמאות
גוף סיומת parler manger aimer
Je e Je parle Je mange J'aime
Tu es Tu parles Tu manges Tu aimes
Il/Elle/On e Il parle Il mange Il aime
Nous ons Nous parlons Nous mangeons Nous aimons
Vous ez Vous parlez Vous mangez Vous aimez
Ils/Elles ent Elles parlent Elles mangent Elles aiment
  • J'aime (היה אמור להיות Je aime, אך המילה "JE" מסתיימת באות ניקוד ואילו המילה "AIME" מתחילה באות ניקוד, לכן יצרו קישור להקלת הדיבור והשמיטו את ה-"E")
  • הפועל Aller, אף על פי שהוא מסתיים ב-"ER", הוא יוצא דופן ולא יקבל את הסיומות של קבוצה ראשונה.