צרפתית/זמן עתיד

בצרפתית, ניתן לדבר בזמן עתיד במספר צורות:


הצורה הראשונה מבטאת את העתיד הקרוב יותר. הצורה מקבילה בעברית לצירוף "ללכת ל..." (אני הולך לקרוא את הספר הזה),
או באנגלית לצירוף "...going to" ובנוי באותה צורה גם בצרפתית.
בצרפתית הפועל שמשמעותו ללכת הוא הפועל aller ובאמצעותו ניתן לבנות את זמן העתיד הקרוב:

 • בצורת החיוב: הפועל בצורת המקור + aller בהווה + גוף

(לדוגמה: je vais lire ce livre אני הולך לקרוא את הספר הזה)

 • בצורת השלילה: הפועל בצורת המקור + ne + aller + pas + גוף

(לדוגמה: je ne vais pas lire ce livre אני לא הולך לקרוא את הספר הזה)

 • צורת שאלה ראשונה:
  • הפועל בצורת המקור + aller + גוף + est-ce que

(לדוגמה: ?est-ce que tu vas lire ce livre האם אתה הולך לקרוא את הספר הזה?)

 • צורת שאלה שנייה:
  • הפועל בצורת המקור + הגוף + aller

(לדוגמה: ?vas-tu lire ce livre האם אתה הולך לקרוא את הספר הזה?)
הטיית הפועל aller בהווה:

vais Je
vas Tu
va Il, Elle et On
allons Nous
allez Vous
vont Ils et Elles


על מנת ליצור את הצורה השנייה, לוקחים את הפועל במקור (למשל regarder) ומוסיפים לו את התוספות הבאות:

regarderai Je
regarderas Tu
regardera Il, Elle et On
regarderons Nous
regarderez Vous
regarderont Ils et Elles
 • בפעלים מן הקבוצה השלישית, בהם צורת המקור מסתיימת באות e, משמיטים את ה- e ומוסיפים את התוספות לעיל.

כמו: mordre (לנשוך, לנגוס), אשר הופך ל- mordr + סיומת עתיד או הפועל dire (להגיד) שהופך ל- dir + סיומת.

 • בנוסף ישנם מספר פעלים, שעיקרם בקבוצה השלישית, אשר מקבלים צורה מיוחדת בזמן עתיד:
  • être (להיות) הופך ל- ser (לדוגמה: je serai)
  • avoir (יש, to have) הופך ל- aur (לדוגמה: j'aurai)
  • faire (לעשות) הופך ל- fer (לדוגמה: je ferai)
  • aller (ללכת) הופך ל- ir (לדוגמה: j'irai)
  • venir (לבוא) הופך ל- viendr (לדוגמה: je viendrai)
  • falloir (צריך) הופך ל- faudr (לדוגמה: il faudra)
   • הפועל falloir מגיע רק עם il.
  • courir (לרוץ) הופך ל- courr (לדוגמה: je courrai)
  • mourir (למות) הופך ל- mourr (לדוגמה: je mourrai)
  • voir (לראות) הופך ל- verr (לדוגמה: je verrai)
  • vouloir (לרצות) הופך ל- voudr (לדוגמה: je voudrai)
  • pouvoir (להיות יכול) הופך ל- pourr (לדוגמה: je pourrai)
  • savoir (לדעת) הופך ל- saur (לדוגמה: je saurai)
  • devoir (להיות חייב) הופך ל- devr (לדוגמה: je devrai)
  • recevoir (לקבל) הופך ל- recevr (לדוגמה: je recevrai)
  • apercevoir (להבחין) הופך ל- apercevr (לדוגמה: j'apercevrai)
  • envoyer (לשלוח) הופך ל- enverr (לדוגמה: j'enverrai)
   • envoyer הוא פועל יוצא דופן מן הקבוצה הראשונה.