צרפתית/חלק ראשון

1. הווה של être (כמו to be באנגלית)

עריכה

התרגום המילולי בעברית של "Être" הוא "להיות", ודומה בשימושה ל"to be" באנגלית. כמו ברוב השפות, הוא פועל חריג, ואין לו הטייה כמו לכל פועל אחר.

חיובי
תרגום מילולי בעברית הגייה צרפתית צרפתית
אני ז'ה סוי je suis I am
אתה טו אה tu es you are
הוא (היא, אנחנו) איל (אל, און) אס il (elle, on) est he (she, one) is
אנחנו נו סום nous sommes we are
אתה וו אט vous êtes you are
הם איל סון ils sont they are