צרפתית/חלק שני

עבר של être הוא תמיד été ובגוף ראשון יחיד je כדי להימנע מתנועה כפולה הוא הופך לJ'ai