צרפתית/מילון/במשרד

במשרד - l'office

עריכה


בעברית בצרפתית
משרד bureau (m)?
לעבוד travailler ?
עט stylo (m)?
עפרון crayon (m)?
ספר livre ?
מחברת cahier (m)?
כסא chaise (f)?
שולחן table (f)?
דלת porte (f)?
מפתח clé (f)?
וילון rideau (m)?
תיק sac (m)?
מחשב   ordinateur (m)?