צרפתית/מילון/המספרים

780

המספרים

עריכה
המספר והשם שלו בעברית שם המספר בצרפתית
0 אפס zéro
1 אחת un
2 שתיים deux
3 שלוש trois
4 ארבע quatre
5 חמש cinq
6 שש six
7 שבע sept
8 שמונה huit
9 תשע neuf
10 עשר dix
. .
11 אחת עשרה onze
12 שתים עשרה douze
13 שלוש עשרה treize
14 ארבע עשרה quatorze
15 חמש עשרה quinze
16 שש עשרה seize
17 שבע עשרה dix-sept
18 שמונה עשרה dix-huit
19 תשע עשרה dix-neuf
. .
20 עשרים vingt
21 עשרים ואחת vingt et un
22-29 עשרים ושתיים עד עשרים ותשע vingt [deux - neuf]
30 שלושים trente
31 שלושים ואחת trente et un
32-39 שלושים ושתיים עד שלושים ותשע trente [deux - neuf]
40 ארבעים quarante
50 חמישים cinquante
60 שישים soixante
70 שבעים soixante-dix
71 שבעים ואחת soixante et onze
72-79 שבעים ושתיים עד שבעים ותשע soixante-[douze - dix-neuf]
80 שמונים quatre-vingts
81 שמונים ואחת quatre-vingt-un
82-89 שמונים ושתיים עד שמונים ותשע quatre-vingt-[deux - neuf]
90 תשעים quatre-vingt-dix
91-99 תשעים ואחת עד תשעים ותשע quatre-vingt-[onze - dix-neuf]
. .
100 מאה cent
200-900 מאתיים עד תשע מאות [deux - neuf] cents
201 מאתיים ואחת deux cent un
901 תשע מאות ואחת neuf cent un
. .
1000 אלף mille
1,000,000 מיליון (un) million
1,000,000,000 מיליארד (un) milliard