צרפתית/מילון/העיר

העיר - ville עריכה


בעברית בצרפתית
ספסל banc
פארק parc
מסעדה restaurant
בית maisson
מדרכה trottoir
רחוב rue