צרפתית/מילון/מחשוב

מחשוב - informatisation עריכה


בעברית בצרפתית
מחשב ordinateur
עכבר souris
מקלדת clavier
מסך moniteur
מודם modem
סורק scanner
מדפסת imprimante
כונן קשיח disque dur
תוכנה logiciel
קובץ fichier
אינטרנט internet
רשת מחשבים réseau informatique
משתמש utilisateur
דיסק disque
צורב brûleur
טכנאי מחשבים technicien en informatique