צרפתית/מילון/משפחה

משפחה - famille עריכה


בעברית בצרפתית
משפחה famille
ילדים enfants
אחות soeur
אח frère
אמא mère
אבא père
דודה tante
דוד oncle
סבא grand-père
סבתא grand-mère
סבא רבא arrière grand père
סבתא רבא arrière grand mère
בני mon fils
בתי ma fille
אחיינית nièce
אחיין neveu