צרפתית/עבר לא נשלם

מה זה עבר לא מושלם? זו פעולה בעבר שלא הסתיימה, כמו באנגלית: I WAS GOING

כיצד יוצרים עבר לא מושלם?

מטים את הפועל ל"אנחנו".

אחר כך מוחקים את ה"ONS" ומוסיפים לפי הגוף:

je + verb + ais

tu +verb + ais

il/elle + verb + ait

nous + verb + ions

vous + verb + iez

ils/elles + verb + aient .דוגמה: PARLER לדבר:

אנחנו מדברים = nous parlons
נוריד את הONS יצא: parl

עכשיו מוסיפים לפי הגוף, לדוגמה הן דיברו:

elles + parl + aient = elles parlaient


יש רק פועל אחד יוצא דופן: être:

j'étais

tu étaies

il/elle était

nous étions

vous étiez

ils/elles étaient