הציווי בצרפתית קיים בשלושה גופים: Tu, Vous, Nous

ליצירת הציווי, יש לקחת את הפועל בצורת ההווה (למשל Tu regardes, Nous finissons, Vous aprenez), להוריד את כינוי הגוף (prénom), ונתקבל ציווי:

  • !Regarde (ראה!)
  • !Finissons (נסיים!)
  • !Apprenez (לִמדו!)
  • Sommes!

(הערה: בקבוצה הראשונה בציווי על הגוף TU יש להוריד את האות האחרונה, ה-S מצורת ההווה.)

לציווי שלילי (=איסור), יש להוסיף את המילית NE לפני הציווי, ואת המילית PAS אחריו:

  • !Ne mange pas (אל תאכל!)
  • !Ne regardez pas (אל תסתכלו!)