קלינגונית/טקסטים/המנון הלוחמים

המנון הלוחמים ( בקלינגונית Suv­wI’ van bom ) הוא המנון ידוע בתרבות הקלינגונית ובדרך כלל הקלינגונים שרים אותו לפני קרב.

Qoy qeylIs puqloD. 
Qoy puqbe’pu’. 
yoHbogh matlhbogh je SuvwI’ 
Say’moHchu’ may’ ’Iw. 
maSuv manong ’ej maHoHchu’. 
nI’be’ yInmaj ’ach wovqu’. 
batlh maHeghbej ’ej yo’ qIjDaq vavpu’ma’ 
     DImuv. pa’ reH maSuvtaHqu’. 
     mamevQo’. maSuvtaH. ma’ov.