קלינגונית/טקסטים/סונטות

הנה תרגום של הסונטות של שייקספיר לקלינגונית. תורגמו על ידי ניק ניקולאס (nick nicholas)

סונטה מספר 18

עריכה
qaDelmeH bov tuj pem vIlo'choHQo'.
SoH 'IH 'ej belmoH law', 'oH belmoH puS.
jar vagh tIpuq DIHo'bogh Sang SuS ro'.
'ej ratlhtaHmeH bov tuj leSpoH luvuS.

rut tujqu' bochtaHvIS chal mIn Dun qu'.
rut DotlhDaj SuD wov HurghmoHmeH, HuvHa'.
'ej reH Hoch 'IHvo' Sab Hoch 'IH, net tu'.
'u' He choHmo', San jochmo' joq quvHa'.

'ach not wovHa'choH jubbogh bovlIj tuj,
'ej not ghomHa'choH Hochvetlh 'IH Daghajbogh,
'ej "QIbwIjDaq bIleng" not mIy Hegh nuj,
bovmey DaDontaHvIS, DojwI' nIHajbogh!

tlhuHlaH 'ej legh, wej 'e' lumevchugh nuv,
vaj yIntaH bomvam, 'ej DuyInmoH quv.